Med dit barn i fokus

Med udgangspunkt i jeres barn, familie og netværk designer vi det optimale træningsforløb til jeres barn, som vi løbende superviserer, evaluerer og kvalitetssikrer. Derved sikrer vi at jeres barn udnytter det fulde motoriske og kognitive potentiale. Hos NeuroPotentiale sættes overliggeren højt for jeres barns udvikling.

Vi meget ambitiøse, omkring hvad der kan lade sig gøre, og samtidigt realistiske omkring hvilken indsats der skal til. Ligeledes er vi ydmyge over for den indsats, som jer forældre og netværk skal udføre. Vi gør vores ypperste, for at uddanne og hjælpe jer forældre og jeres barns netværk til, at levere en optimal indsats i den daglige træning, og jeres barns udvikling.

Hos NeuroPotentiale bruger vi evidensbaserede metoder til, at optimere den motoriske og kognitive udvikling hos børn med særlige behov. Udover at afdække hvilke primære årsager der er til mangelfuld udvikling, og forebygge sekundære symptomer,  ser vi efter muligheder og afdække ressourcer hos hvert enkelt barn. Dette danner baggrund, for et individuelt tilpasset dagligt træningsprogram. Vi deltager løbende i træningen for at sikre kvaliteten og supervisere udviklingen. Og på den måde komme med konkrete forslag til, hvordan aktiviteter og øvelser kan optimeres og progredieres.

 

Grundprincippet

Al træning tager udgangspunkt i tre grundprincipper

Intensitet: For at vi kan udvikle f.ek.s vores muskelstyrke, ved vi at der skal en tilpasset intensitet til. Det er for at sikre øget neuralt drive fra hjernen og ud til musklerne, som vil resultere i både større og hurtigere muskelkraft

Repetitioner: Læring og udvikling sker, når der er plastiske ændringer i nervesystemet. Dette kræver mange repetitioner både kognitivt og motorisk, for at danne nye og optimere nuværende synapser i hjernen. Således er al læring og udvikling – både kognitivt og motorisk, betinget af dannelsen af synapser mellem nervesystemets neuroner, og der er altid potentiale for at blive bedre til det man øver sig på.

Kvalitet: Det er væsentligt at vi sikrer den rette kvalitet i alt hvad vi gør. Derfor er det også væsentligt, at alle der træner med jeres barn sørger for, at øvelserne har den nødvendige kvalitet, så vi sikrer intensitet og repetitioner og undgår skader på bevægeapparatet.

Hvad gør vi

Vi er eksperter i at definere jeres barns  nærmeste udviklingszone og sikre, at den daglige træning bliver progredieret kontinuerligt, så der er konstant udvikling. Vi ser store muligheder i alle børn, og derfor sætter vi overliggeren højt med ambitiøse og naturligvis realistiske ambitioner.

Børns tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger sker gennem oplevelse, indlevelse, handling, forståelse i meningsfulde og motiverende relationer. I træningsprogrammet og i supervisionen vil den kognitive læring være et væsentligt element. Vi bygger på børnenes praktiske erfaringer i meningsfulde situationer. Således arbejder vi med rum og relationer for at styre oplevelsen og erfaringerne.

Vi arbejder med fire betydningsbærende elementer i den planlagte træning, som har betydning for en kontinuerlig udvikling hos jeres barn, og som alle i netværket skal være opmærksomme på. 

Rum: omgivelserne som træningen foregår i, skal være stimulerende og motiverende. Samtidigt skal omgivelserne understøtte det, der skal læres eller trænes.

Relationer: relationen bidrager til dynamik i træningen. Det er væsentligt at der er tillid og tryghed i relationerne for, at udvikling kan finde sted.

Rettethed: I træningen /legen kan barnets fokus godt være styret, af andre input end det der netop trænes. Hvis barnet opnår en flowtilstand i træningen/legen er der optimale læringsbetingelser.

Refleksion: Ligegyldigt om barnet har sprog eller ej, er det væsentligt at snakke eller se billeder af det der er lavet, for at skabe en refleksion og gerne genkendelse af, hvad der skal til for at løse en given motorisk opgave.

Træningsprogrammet bliver tilrettelagt så det passer med jeres hverdag og alle aktiviteter bliver en del af en leg og derved optimerer vi betingelserne for at læring kan finde sted.